تشکر مردم یکی از روستاهای زلزله‌زده از دایی و خیابانی با این بنر

کد N1793774