عکس| مردم کرمانشاه در انتظار ورود رهبر معظم انقلاب

کد N1793530