دیدارهای سران قوا برای رفع دلتنگی است؟

سران سه قوه

منصور حقیقت‌پور*

بعد از اختلاف نظرهای لفظی روسای قوه مجریه و قضاییه، نصایحی عنوان شد که این مسائل به نفع کشور نیست و البته انتقاداتی که به آنها یادآوری می کرد، به جای «پیکار» با یکدیگر «کار» کنید.

انتقاداتی که گویا ثمر بخش بوده و در یک ماه گذشته سران قوا با تصمیم تازه ای که گرفتند تصویری از صمیمیت میان خودشان را به جامعه نشان دادند. آنگونه که پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس‌جمهور گفته است روسای محترم قوای مجریه، مقننه و قضاییه توافق کردند که جلسات مشترکشان تقریبا هر دو هفته یکبار برگزار شود. این می تواند آغاز هماهنگی بیشتر در راستای خدمت به مردم و آرامش جامعه باشد. [span]
دیدارهای اخیر سران قوا نتیجه دلتنگی آنها است. بهتر است روسای سه قوه رابطه خود را با هم حفظ کنند؛ غریبه هم که نیستند لاریجانی ها که برادر هستند، آقای روحانی هم که از دوستان آنها است.

هر چقدر جلسات بیشتر باشند، توان حل مسائل بالاتر می رود. صلاح کشور در این است که به جای اینکه مسائل کشور پشت تریبون بیان شود و نیمه تمام بماند، در اتاق های اینچنینی و در دیدارهای صمیمانه مطرح شود. قدم اول برای حل مشکلات کشور گفت و گو و مشورت است. شرایط منطقه از نظر سیاسی و امنیتی بسیار حساس است؛ باید بتوان با آرامش کشور را از بحران عبور داد نه اینکه تشنج ایجاد کرد.

این سکوت و مصالحه روسای قوا متاثر از توجه آنان به منافع و امنیت ملی باشد یا در نتیجه انتقاداتی که به آنان وارد شد، چندان حائز اهمیت نیست؛ مهم این است که این سه نفر عزیز ملت هستند و اقدامات این بزرگواران سرنوشت کشور و مردم را رقم می زند. با زمان گذاشتن و ادامه این دیدارها می شود امیدوار بود اتفاقات خوبی در سیاست کشور بیافتد.

*نماینده سابق مجلس

27212

کد N1793438