نامه‌ای با قدمت ۱۰۲ سال از کویت با ذکر نام خلیج‌فارس/ عکس

کد N1793177