سخنگوی وزارت خارجه عزادار شد

سیاست خارجی,سخنگوی وزارت خارجه

سخنگوی وزارت خارجه شب گذشته پدر خود را از دست داد.

به گزارش ایلنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه شب گذشته در غم از دست دادن پدر خود به سوگ نشست.

کد N1792940