عکس|عیادت نماینده رهبر انقلاب از مصدومین زلزله کرمانشاه

کد N1792804