پست جالب خانم بازیگر| آخ که دل من رفت برات!

زلزله, تسلیت, کرمانشاه تسلیت, تسلیت کرمانشاه, سر پل ذهاب, قصر شیرین, زلزله کرمانشاه, عکس کرمانشاه, عکس زلزله زدگان کرمانشاه, تسلیت به مردم کرمانشاه, وطن تسلیت, ایران تسلیت, عکس کودک زلزله زده,

پست جالب خانم بازیگر | مهرآوه شریفی نیا با انتشار عکس کودک کرمانشاهی نوشت: آخ که دل من رفت برات...

مهرآوه شریفی نیا: آخ که دل من رفت برات....مهرآوه شریفی نیا: آخ که دل من رفت برات....مهرآوه شریفی نیا: آخ که دل من رفت برات....
کد N1792433