امیرحسن چهلتن در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد:

سانسور ترجیح می‌دهد آدم‌ها فردی زندگی کنند نه در تعامل با یکدیگر/مدیریت فرهنگی ما ادبیات دموکراتیک را نمی‌پسندند

کد N1792379