تعرفه‌های اینترنت ثابت غیر حجمی ADSl و VDSl اعلام شد + جدول تعرفه

کد N1791569