فیلم: خسارات زلزله کرمانشاه | روستایی که 100 درصد آوار شد +فیلم

زلزله, فیلم زلزله, زلزله فیلم, فیلم زلزله کرمانشاه, فیلم زلزله در کرمانشاه, زلزله سرپل ذهاب, زلزله در تهران, زلزله دیشب, زمین لرزه, زمین لرزه دیشب, عکس زلزله, عکس زلزله کرمانشاه, عکس زلزله سرپل ذهاب, قصرشیرین, زلزله قصر شیرین, زلزله در کرمانشاه, زلزله کرمانشاه فیلم, فیلم زمین لرزه, تصاویر زلزله, فیلم سرپل ذهاب, سرپل ذهاب, تلفات زلزله, اخبار زلزله, فیلم تلفات زلزله کرمانشاه, فیلم خسارات زلزله کرمانشاه, فیلم جدید زلزله کرمانشاه, فیلم آخرین زلزله کرمانشاه, فیلم خسارات زلزله, خسارات زلزله, سراب ذهاب

فیلم: ویرانی زلزله کرمانشاه | وقوع زلزله هولناک شامگاه یکشنبه در کرمانشاه، خسارات فراوانی برجای گذاشت. روستاهای اطراف مرکز لرزه، باتلفات و خسارات سنگینی مواجه شدند. روستای سراب ذهاب در نزدیکی سرپل ذهاب یکی از مناطقی بود که پس از زلزله کرمانشاه به طور صد در صد تخریب شد. در ادامه فیلم خسارات زلزله کرمانشاه در روستای سراب ذهاب را مشاهده کنید.


 بیشتر ببینید: عکسهای زلزله در کرمانشاه .

بیشتر بخوانید: تلفات زلزله کرمانشاه افزایش یافت .
بیشتر ببینید: عکس زلزله کرمانشاه و...
بیشتر ببینید: فیلم زلزله کرمانشاه .

زمین لرزه شب گذشته خساراتی فراوانی برجای گذاست و روستاهای زیادی را ویران کرد که روستای سراب ذهاب نیز به طور کامل تخریب وبیش از 21 تن از اعضای روستا جان خود را از دست دادند.


فیلم: خسارات زلزله کرمانشاه | روستایی که 100 درصد آوار شد +فیلمفیلم: ویرانی زلزله کرمانشاه | وقوع زلزله هولناک شامگاه یکشنبه در کرمانشاه، خسارات فراوانی برجای گذاشت. روستاهای اطراف مرکز لرزه، باتلفات و خسارات سنگینی مواجه شدند. روستای سراب ذهاب در نزدیکی سرپل ذهاب یکی از مناطقی بود که پس از زلزله کرمانشاه به طور صد در صد تخریب شد. در ادامه فیلم خسارات زلزله کرمانشاه در روستای سراب ذهاب را مشاهده کنید.

لل
کد N1791317