فیلم: تلفات زلزله | اجساد سربازان در سرپل ذهاب +فیلم

زلزله, فیلم زلزله, زلزله فیلم, فیلم زلزله کرمانشاه, فیلم زلزله در کرمانشاه, زلزله سرپل ذهاب, زلزله در تهران, زلزله دیشب, زمین لرزه, زمین لرزه دیشب, عکس زلزله, عکس زلزله کرمانشاه, عکس زلزله سرپل ذهاب, قصرشیرین, زلزله قصر شیرین, زلزله در کرمانشاه, زلزله کرمانشاه فیلم, فیلم زمین لرزه, تصاویر زلزله, فیلم سرپل ذهاب, سرپل ذهاب, تلفات زلزله, اخبار زلزله, فیلم تلفات زلزله کرمانشاه, اجساد سربازان سرپل ذهاب, فیلم زلزله سرپل ذهاب, فیلم اجساد سربازان سرپل ذهاب, پادگان سرپل ذهاب,

فیلم: تلفات زلزله | وقوع زلزله 7.3 ریشتری در کرمانشاه موجب تلفات و خسارات بسیاری در این استان و استانهای مجاور بود. بخشی از تلفات زلزله کرمانشاه مربوط به سربازان حاضر در سرپل ذهاب بود. در ادامه فیلم اجساد سربازان قربانی در زلزله سرپل ذهاب کرمانشاه را مشاهده کنید.

 بیشتر ببینید: عکسهای زلزله در کرمانشاه .
بیشتر بخوانید: تلفات زلزله کرمانشاه افزایش یافت
بیشتر ببینید: عکس زلزله کرمانشاه و...
بیشتر ببینید: فیلم زلزله کرمانشاه .
بیشتر ببینید: فیلم: زلزله در کربلا .

 بر اثر وقوع زلزله ۷.۳ ریشتری در عمق ۸ کیلومتری زمین در سلیمانیه عراق، قسمت هایی از استان های غربی کشور نیز به لرزه درآمد.
متاسفانه زلزله شب گذشته در سر پل ذهاب در استان کرمانشاه باعث شد تا تعدادی از سربازان نیز کشته شوند.
در ادامه تصاویری ازسربازان کشته شده زلزله در سرپل ذهاب را مشاهده می‌کنید.
فیلم: تلفات زلزله | اجساد سربازان در سرپل ذهاب +فیلمفیلم: تلفات زلزله | وقوع زلزله 7.3 ریشتری در کرمانشاه موجب تلفات و خسارات بسیاری در این استان و استانهای مجاور بود. بخشی از تلفات زلزله کرمانشاه مربوط به سربازان حاضر در سرپل ذهاب بود. در ادامه فیلم اجساد سربازان قربانی در زلزله سرپل ذهاب کرمانشاه را مشاهده کنید.

FGH
کد N1791316