پرستاران و کادر درمانِ سرپل‌ذهاب مشغول خدمت‌رسانی هستند/ جراحی اورژانسی زیر نورِ چراغ قوه

واحدها,کارگران درمانی

پرستاران و کادر درمانِ سرپل‌ذهاب علیرغم قطعی برق مشغول خدمات رسانی به مصدومان هستند.

جمعی از پرستاران غرب کشور در تماس با ایلنا از سختی کار در ساعت‌های گذشته گفتند.

پس از وقوع زلزله شب گذشته، برق سراسری در مناطق زلزله‌زده از جمله سرپل‌ذهاب قطع شد و تا کنون نیز در همه مناطق صددرصد وصل نشده‌است.

پرستاران و پزشکان  سرپل‌ذهاب در شرایط  قطعی برق و خاموشی، همچنان به مداوای مصدومان ادامه دادند و خدمت‌رسانی کردند.

این پرستاران از شرایطی گفتند که نور چراق قوه‌ی تلفن های همراه، تنها منبع نور بوده‌است و در این نور ضعیف، عمل جراحی اورژانسی انجام شده است.

در عین حال، پرستاران و فعالان صنفیِ کادر درمان در نقاط مختلف کشور، ضمن ابراز همدردی با همکاران خود، آمادگی خود را برای اعزام به منطقه زلزله‌دیده و کمک به همکاران خود اعلام کرده‌اند.

 

کد N1790883