فیلم بیانات دیروز رهبرانقلاب درباره زیارت اربعین؛

راهپیمایی اربعین نماد پرشکوه حضور پیروان اهل بیت است

دین و اندیشه

فیلم بیانات دیروز رهبر انقلاب درباره زیارت اربعین است در ادامه قابل دریافت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم پیش رو بیانات دیروز رهبر انقلاب درباره زیارت اربعین است که از لینک بالا می توانید آن را دریافت کنید.

کد N1788744