نشست دبیران اجرایی خانه‌های کارگر در مشهد برگزار می‌شود

واحدها,مشهد,خانه کارگر

نشست سالیانه دبیران اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور در روزهای چهارم و پنجم آبانماه سال جاری در شهر مشهد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست سالیانه دبیران اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور در روزهای چهارم و پنجم آبانماه سال جاری در شهر مشهد برگزار می‌شود.

کد N1783387