همایش فن‌آوری ایران و گرجستان در تفلیس برگزار شد

سیاست خارجی,ایران و گرجستان

همایش مشترک فن‌آوری ایران و گرجستان با مشارکت شرکت‌های فن‌آوری و دانش بنیان ایرانی و گرجی در تفلیس برگزار شد.

به گزارش ایلنا، اولین همایش مشترک فن‌آوری ایران و گرجستان با حضور سیدجواد قوام شهیدی، مدیران پارک علم و فن‌آوری یزد، مدیران معاونت علمی و فن‌آوری ریاست‌جمهوری و همچنین رییس اتاق بازرگانی و مدیران تکنوپارک گرجستان در محل پارک تکنولوژی تفلیس افتتاح شد.

این برنامه با هدف برقراری ارتباط موثر بین بخش‌ها و شرکت‌های فعال دانش‌بنیان دو کشور و همچنین برگزاری نشست مشترک و رو در رو میان ایشان، با حمایت معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری، سفارت جمهوری ایران در گرجستان و به همت پارک علم و فناوری یزد و پارک تکنولوژی گرجستان تنظیم و برگزار شد.

موضوعات اصلی این نشست فن‌آوری‌های مرتبط با کشاورزی و دامپروری، مهندسی پزشکی و تجهیزات پزشکی، نانو تکنولوژی، ساخت و ساختمان و فن‌آوری اطلاعات و انرژی بود.

کد N1783043