شی‌جینپینگ دومین رهبر قدرتمند تاریخ چین شد

مهر نوشت: مکتب فکری و نام رئیس جمهوری فعلی چین با صلاحدید حزب حاکم کمونیست، به قانون اساسی این کشور ضمیمه شد. به این ترتیب جایگاه وی با جایگاه بنیانگذار حزب کمونیست چین برابری می‎کند.

به گزارش بی بی سی، حزب حاکم کمونیست چین به اتفاق آراء در پایان کنگره یک هفته ای خود، تصمیم گرفت تا نام و مکتب فکری «شی جینپینگ» رئیس جمهوری این کشور را به قانون اساسی ضمیمه کند.

به این ترتیب جایگاه شی که ۲۰۱۲ به ریاست جمهوری چین رسید، به لحاظ قدرت، هم سطح با «مائو تسه‌تونگ» بنیانگذار حزب کمونیست چین می‌شود.

بنابراین، از این پس، مکتب فکری شی با عنوان «سوسیالیسم مبتنی بر خصایص چینی مناسب با عصر جدید» بخشی از قانون اساسی چین خواهد بود.

این در حالی است که ایدئولوژی سایر رؤسای جمهور چین نیز در قانون اساسی این کشور گنجانده شده است اما ایدئولوژی شی تحت عنوان یک مکتب فکری عرضه می‌شود و نام وی هم در کنار آن ذکر می‌شود.

گفتنی است به استثنای مائو و «دنگ شیائوپینگ» که بعد از فوت‌شان به این افتخار نائل شدند، نام هیچ یک از رهبران چین در کنار ایدئولوژی آنها ضمیمه قانون نشده است.

52311

کد N1782911