فیلم: زن فوتسالیست، مامور پلیس را به قتل رساند | الکل در خون فوتسالیست زن تایید شد

فوتسالیست, فوتسالیست زن, قتل فوتسالیست زن, قتل مامور پلیس, فوتسالیست قاتل, قتل پلیس, فوتسالیست قتل پلیس, زن فوتسالیست, فیلم زن فوتسالیست, برنامه نود,

فیلم: زن فوتبالیست، مامور پلیس را به قتل رساند | ماجرای قتل مامور نیروی انتظامی توسط زن فوتسالیست شب گذشته در برنامه نود مطرح شد. رئیس کمیته اخلاق با اشاره به این پرونده، تاکید کرد که گفته پدر مقتول درباره وجود الکل در خون فوتسالیست زن صحیح است...

 رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال قتل مامور پلیس توسط بازیکن تیم فوتسال بانوان را تائید کرد.

فیلم: زن فوتسالیست، مامور پلیس را به قتل رساند | الکل در خون فوتسالیست زن تایید شدفیلم: زن فوتبالیست، مامور پلیس را به قتل رساند | ماجرای قتل مامور نیروی انتظامی توسط زن فوتسالیست شب گذشته در برنامه نود مطرح شد. رئیس کمیته اخلاق با اشاره به این پرونده، تاکید کرد که گفته پدر مقتول درباره وجود الکل در خون فوتسالیست زن صحیح است...

مرتضی تورک رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال در برنامه نود قتل مامور پلیس توسط بازیکن تیم فوتسال بانوان را تائید کرد.

گفتنی است؛ بامداد 22 اردیبهشت امسال یکی از بازیکنان تیم ملی فوتسال بانوان ایران در منطقه نارمک تهران با خودرو شخصی با یک مامور نیروی انتظامی برخورد کرد و باعث فوت او شد.

رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، دیشب گفته پدر مقتول مبنی بر وجود الکل در خون راننده خودرو را تأیید کرد.
کد N1782883