دلیل مخالفت برخی نمایندگان با وزیر پیشنهادی نیرو،یزدی بودن اوست

اعتماد نوشت:بررسی‌های فراکسیون امید برای رسیدن به تصمیم نهایی در مورد دو وزیر پیشنهادی علوم و نیرو ادامه دارد.

[span id='lblNewsBody']

 ديروز رضا اردكانيان وزير پيشنهادي نيرو درجلسه هيات رييسه و كميته كارشناسي فراكسيون اميد حاضر شد و به سوالات نمايندگان پاسخ داد. 

سيدابوالفضل موسوي، نماينده يزد كه از معرفي اردكانيان راضي است در گفت‌وگو با «اعتماد»مي‌گويد: اگر بيطرف راي نياورد اما خدا را شكر يك يزدي ديگر معرفي شده است. موسوي معتقد است مخالفان بيطرف در مجلس سه دسته بودند: «اول اصولگرايان مقابل او ايستادند چون مي‌گفتند او از آقاي خاتمي اجازه گرفته است و به‌شدت هم عليه او لابي كردند. تا آنجا كه حتي راي نماينده را قبل از اينكه به صندوق بيندازد از او مي‌گرفتند و نام بيطرف را خط مي‌زدند. دسته دوم زاگرس‌نشينان بودند. كه حدود ٥٣ نفر هستند. اينها با وزيراني كه در مركز ايران باشند اعم از يزدي و اصفهاني و كرماني مخالفند. سوم فراكسيون مستقلين كه بنا داشتند اگر كسي در راي‌گيري داخلي فراكسيون‌شان زير ٦٠ درصد راي آورد از او حمايت نكنند.»

موسوي مي‌گويد علاوه بر اين سه دسته خود بيطرف هم فكر مي‌كرد راي مي‌آورد و لذا تلاشي نكرد.  موسوي مي‌گويد حالا اگرچه اردكانيان يزدي است اما مانند آقاي زنگنه در حوزه تخصصي خودش يعني مباحث مربوط به آب و اقليم يك برند محسوب مي‌شود. بنابراين تنها ايرادي كه برخي از نمايندگان مي‌توانند به او بگيرند اين است كه يزدي است و مركزنشين است. هرچند اين براي ما نعمت است. چون ايشان وخامت اوضاع آب را درك مي‌كند.

با همه اينها موسوي معتقد است مجلس نسبت به اردكانيان نظر مثبتي خواهد داشت.

 

45302

[span id='lblNewsBody']
کد N1782761