تعرفه عجیب آگهی در تلویزیون در زمان پخش دربی/ ثانیه‌ای 135 میلیون تومان

کد N1782663