وزارت کار موفق به کسب عنوان «خوب» در ارزیابی عملکرد شد

روابط کار,کارگران و دولت دوازدهم,کارگران و وزیر کار کابینه دوازدهم

سازمان اداری و استخدامی کشور در بررسی نتایج عملکرد دستگاههای اجرائی در سال ۹۵ ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در سطح «خوب» معرفی کرد.

به گزارش ایلنا، سازمان اداری و استخدامی کشور در بررسی نتایج عملکرد دستگاههای اجرائی در سال ۹۵ ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در سطح «خوب» معرفی کرد.

دفتر مدیریت عملکرد ( دبیرخانه کمیته مدیریت عملکرد ) با اعلام این خبر گفت : یکی از مهمترین ابزارهای توسعه سازمان ها،استقرار نظام مدیریت عملکرد   وسنجش میزان موفقیت دستگاهها در اجرای برنامه ها است که فرصتی فراهم می آورد تا عملکرد دستگاههای اجرائی در فضای سالم رقابتی بر اساس الگوهای روزآمد  مدیریتی  ارزیابی گردند.

بر همین اساس سازمان اداری و استخدامی کشور  در بررسی  نتایج حاصل از  ارزیابی در شاخصهای اختصاصی و عمومی   سال ۱۳۹۵  ، وزارت  تعاون ،کار  و رفاه  اجتماعی  را  با توجه به امتیاز کسب شده و  به استناد مصوبه شورای عالی اداری  در سطح " خوب  "  قرار داد .  

یقینا" این موفقیت ثمره افزایش  رضایت  و اعتماد عمومی  جامعه به عنوان بزرگترین سرمایه و تکیه گاه نظام اداری،تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)  و سیاست های امید بخش دولت تدبیر وامید  به این وزارتخانه است.

کد N1782576