جدال مجازی حامیان احمدی‌نژاد با رسایی/ مفهوم زنبیل قرمز بقایی چه بود؟ بی ارزشی دفاعیات یا....؟

کد N1782478