مجوز برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه عادی بین ایران و صربستان

دولت,ایران و صربستان

با تصویب هیات وزیران، برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه عادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان به شرط عمل متقابل مجاز شد.

به گزارش ایلنا، هیا ت وزیران در جلسه روز ۱۹ مهر به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (۴۳) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور مصوب کرد که برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه عادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان به شرط عمل متقابل مجاز است.

کد N1782282