تصویری از هم‌نشینی احمدی‌نژاد و معاونش در مجمع تشخیص مصلحت

کد N1781835