رونمایی از آخرین نسخه‌ مرسدس جی‌۶۵/میزان تولید:۶۵ دستگاه

کد N1781830