ترامپ: اجازه انتشار اسناد مرتبط با قتل کندی را می‌‌دهم

کد N1781806