مقام بلندپایه نظامی ایران در مناطق عملیاتی حلب: پایان عمر داعش فرا رسیده است

کد N1781168