رهبر معظم انقلاب: روز موشک نگذشته

صد و چهارمین شماره هفته‌نامه خط حزب الله بخشی از سخنان یازدهم فروردین سال 95 رهبر انقلاب را در مطلبی با عنوان «اگر قدرت دفاع نداشته باشید، مجبورید عقب نشینی کنید» باز نشر داد.

به گزارش خبرآنلاین، در این مطلب آمده است:

اگرچنانچه نظام جمهوری اســلامی دنبال علم برود، دنبال فناوری برود، دنبال مذاکره سیاسی برود، دنبال کارهای گوناگون تجاری و اقتصادی برود -که همه اینها لازم است- اما قدرت دفاعی نداشته باشــد، توانایی دفاع کردن نداشته باشد، هر بی سروپایی و {هر} دولت فزرتی کذایی ای او را تهدید می کند که اگر فلان کار را نکردید، ما موشک می زنیم، خب اگر امکان دفاع نداشته باشید، مجبورید عقب نشینی کنید. قدرت های دنیا که شما می بینید با صدای کلفت حرف می زنند، زور می گویند، غلط می کنند، حرفهای بد می زنندو زورگویی می کنند، بیشتر از همه به استناد همان سلاح هایی است که دارند؛ آن وقت ما در مقابل اینها بیاییم دست خودمان را خالی کنیم؟ ... وقتی اینها انجام می گیرد، ما بیاییم اینها را بکوبیم و بگوییم آقا! امروز دیگر روز موشک گذشته! نه، روز موشک نگذشته.دشمن دائم در حال به روز کردن خود و آماده کردن خود است، {بعد} ما اینجا ساده لوحانه خودمان را عقب بکشیم و بگوییم، نه.

27214

کد N1781151