نشست پایانی سمینار مسکو برگزار شد

سیاست خارجی,مسکو

نشست پایانی سمینار ۲۵ سال همکاری ایران و روسیه در زمینه بهره برداری صلح ‌آمیز از انرژی هسته‌ای ، با ارائه گزارش از جلسات کارشناسی در دو حوزه نیروگاهی و کاربردهای صلح آمیز انرژی هسته‌ای در صنعت، بهداشت و کشاورزی برگزار شد.

به گزارش ایلنا، مدیر کل بین الملل سازمان انرژی اتمی با بیان خلاصه‌ای از مباحث مطروحه در نشست کارشناسی در حوزه کاربردهای انرژی هسته‌ای به پیشنهادات مطروحه برای همکاری‌های آتی تأکید نمود.

همچنین آقای آرتیسوک از روس اتم نیز خلاصه‌ای از مباحث مطروحه در جلسات مرتبط با نیروگاهی ارائه کرد و پیشنهادات همکاری را مورد تأکید قرار داد. 

در ادامه ذوالنوری نماینده مجلس در جلسه اختتامیه به اظهار نظر پرداخت.

وی ضمن قدردانی از برگزار کنندگان و با یادآوری نشست بروکسل و دستاوردهای حاصله در آن نشست، از تداوم این نشستها تقدیر نمود.

وی با اشاره به اهمیت توجه به تولید انرژی اتمی و برق هسته‌ای در برنامه‌های تدوین شده در مجلس به اهمیت کاربرد انرژی هسته‌ای در حوزه‌های صلح آمیز صنعتی، پزشکی و کشاورزی پرداخت.

 

کد N1781057