معاون سازمان انرژی اتمی از آکادمى روس اتم بازدید کرد

سیاست خارجی,ایران و روسیه

سخنگو و معاون رئیس سازمان انرژی اتمی در جریان سفر به مسکو از آکادمی روس‌اتم بازدید کرد.

به گزارش ایلنا، در ادامه سفر کمالوندی و هیأت اعزامی به همراه نمایندگان مجلس به مسکو جهت شرکت در سمینار ۲۵ سال همکاری ایران و روسیه در زمینه بهره برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای ، برنامه بازدید از آکادمى روس اتم در شهر ابنینسک، شهر تاریخى در صنعت هسته‌اى کشور روسیه، برگزار شد.

در این بازدید پس از استقبال مسئولین آکادمى، به معرفى فعالیت‌هاى مؤسسه پرداخته شد و  برخى آزمایشگاه‌هاى مؤسسه مورد بازدید قرار گرفت.

 

کد N1781056