حکم دبیر حزب اعتدال و توسعه استان بوشهر تمدید شد

سیاست داخلی,استان بوشهر,حزب اعتدال وتوسعه,ناصر امیرزاده

با حکم دبیرکل حزب اعتدال و توسعه دبیر این حزب در استان بوشهر ابقاء شد.

به گزارش ایلنا، محمدباقرنوبخت، با صدور حکمی دوره مسئولیت ناصر امیرزاده دبیر این حزب در استان بوشهر را تا پایان سال جاری تمدید کرد.

 

کد N1780984