بیانیه اتحادیه اروپا درباره ساخت و سازهای جدید اسرائیل در کرانه باختری

مهر نوشت: اتحادیه اروپا در بیانیه ای تصریح کرد که ساخت و سازهای جدید رژیم صهیونیستی در کرانه باختری باید متوقف شود.

به گزارش رویترز، بیانیه مذکور تصریح می کند: اتحادیه اروپا خواستار شفاف سازی لازم از سوی مقامات اسرائیل (درباره طرح های ساخت و ساز جدید) بوده و انتظار تجدیدنظر در تصمیم گیری درباره این موضوع را دارد. این امر در راستای تلاش های درجریان پیرامون مذاکرات صلح خاورمیانه حیاتی به شمار می رود.

لازم به ذکر است، اتحادیه اروپا نیز همانند تمامی مجامع حقوقی و بین المللی مناطقی که رژیم صهیونیستی در جریان تجاوز سال ۱۹۶۷ اعم از کرانه باختری، قدس شرقی و بلندی های جولان به اشغال درآورده است را اراضی اشغالی دانسته و بر لزوم بازگرداندن آن ها تأکید دارد.

52311

 

کد N1780806