سازمان ملل گزارش آوارگان روهینگیا را منتشر نکرد

صدا و سیما نوشت: سازمان ملل متحد به درخواست میانمار از انتشار گزارش خود درباره بحران غذایی آوارگان روهینگیایی خودداری کرد.

گاردین در پایگاه اینترنتی خود و در گزارشی به قلم اولیور هولمز افزود: در این گزارش درباره بحران غذایی که بین آوارگان روهینگیایی شایع است و روز به روز بر شدت آن افزوده می شود، هشدار داده شده است.

گزارش هایی که در اختیار روزنامه گاردین قرار گرفته است، نشان می دهد، پس از آنکه دولت میانمار از آژانس کمک غذایی سازمان ملل متحد خواست گزارش حساسی را که از کمبود شدید مواد غذایی میان روهینگیایی ها خبر می داد، منتشر نکند، این سازمان از این اقدام خودداری کرده است.

در بررسی های ماه ژوئیه برنامه جهانی غذا هشدار داده شده بود بیش از 80 هزار کودک زیر 5 سال که در مناطق مسلمان نشین زندگی می کنند، درحال تلف شدن هستند.

این گزارش 6 صفحه ای جای خود را به یک بیانیه داد که در آن آمده است میانمار و برنامه جهانی غذا درحال همکاری با یکدیگر هستند.

افشای این مطلب که سازمان ملل از انتشار گزارش خود صرف نظر کرده است، به انتقادهای دیگری که از این نهاد بین المللی می شود مبنی بر این که دولت میانمار را برای رعایت حقوق 1/1 میلیون روهینگیایی به اندازه کافی تحت فشار قرار نمی دهد، افزوده شده است.

5252

کد N1780762