اگر نتوانیم آینده جهان را پیش‌بینی کنیم، اسیر خواهیم شد

سیاست داخلی,سردار وحیدی

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی تاکید کرد: اگر نتوانیم آینده جهان را پیش‌بینی کنیم، اسیر خواهیم شد. یکی از کارهای چشم‌انداز، شکل دادن به افکار جذاب است. تمدن اسلامی یک سرمایه ارزشمند برای حرکتی بزرگ به سمت آینده است. این آینده‌های روشن که در این نظام مقدس ترسیم شده و توسط رهبری هم در مقاطع مختلف تبیین شده، در انتظار ماست.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، سردار وحیدی رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی در همایش آینده پژوهی در مسیر بالندگی دفاع و امنیت عنوان کرد: موضوع آینده‌پژوهی با هر نگاهی که داشته باشیم، در اسلام ما و در مکتب اهل بیت دارای پشتوانه‌های نظری قوی و بسیار روشن است. پس ما به حکم ضرورت و به حکم عقل باید به آن بیاندیشیم.

وی افزود: ما امروز در آینده نزدیک زندگی می‌کنیم. در فضایی که تعارضات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی، آن را در برگرفته است. از دیگر سو با یک انقلاب تکنولوژی روبرو هستیم و همزمان جریانی بدنبال شکل دادن جهان به شکلی جدید است و می‌بینید بی‌پروا می‌گویند نظم آینده جهان هم باید به دست آنها رقم بخورد و ما مسلمانان در وضعی نامساعد باشیم.

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی تاکید کرد: یکی از روسای جمهوری سابق آمریکا در یک سخنرانی ۳۹ بار از این کشور به عنوان قدرتی برتر در جهان سخن گفت و سوال این است که آیا یک تمدن پوسیده و مادی‌گرا، قرار است آینده ما را بسازد که نمود آن را در رفتار و سخنان رییس‌جمهوری فعلی این کشور می‌بینیم. آیا قرار است در آینده هم جهان اسلام یک جهان چندپاره و فرودست باشد؟

وی گفت: دنیا به دنبال این وضعیت است و اگر نتوانیم آینده جهان را پیش‌بینی کنیم، اسیر خواهیم شد. یکی از کارهای چشم‌انداز، شکل دادن به افکار جذاب است. تمدن اسلامی یک سرمایه ارزشمند برای حرکتی بزرگ به سمت آینده است. این آینده‌های روشن که در این نظام مقدس ترسیم شده و توسط رهبری هم در مقاطع مختلف تبیین شده، در انتظار ماست.

سردار وحیدی تاکید کرد: آیا آنچه که امروز در میانمار شاهد هستیم، قابل قبول است. آینده پژوهی با مسیر مدیریت و برنامه‌ریزی متفاوت است و در واقع برآمده از یک تفکر راهبردی است. یعنی می‌تواند از راه‌های میانبری که رهبری هم بر آن تاکید کرده، استفاده کند.

ادامه دارد...

کد N1780539