یارانه مهرماه چهارشنبه شب واریز می‌شود

كلان ، پولی ، مالی,یارانه ها

یارانه نقدی مهرماه ساعت ۲۴ چهارشنبه شب به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

به گزارش ایلنا، یارانه نقدی که دولت برای مهرماه واریز می‌کند، هشتادمین مرحله از پرداخت‌های یارانه‌ای برای توزیع بین خانوارها از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است.

یارانه نقدی این دوره نیز  به روال گذشته برای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.

یارانه‌های نقدی در هر ماه هزینه‌ای حدود ۳۴۰۰ میلیارد تومان برای دولت به همراه خواهد داشت.

کد N1780427