شهر سنجار عراق بدون درگیری به کنترل ارتش درآمد

ایرنا نوشت: ارتش عراق سپیده دم روز سه شنبه موفق شد شهر سنجار در غرب موصل را در استان نینوی بدون هیچ گونه درگیری به کنترل خود دربیاورد.

نیروهای ویژه حزب دمکرات کردستان عراق که در این شهر بودند بدون هیچ گونه مقاومتی از شهر عقب نشینی کردند.
بدین ترتیب بخش دیگری از عراق به زیرمجموعه حاکمیتی دولت مرکزی عراق بازگشت.

نیروهای مسلح عراق از اولین ساعات بامداد دوشنبه عملیات پیشروی خود را برای بازپس گیری مناطق مورد منازعه موضوع ماده 140 قانون اساسی عراق از جمله استان کرکوک و چاه های نفت آن را آغاز کردند و بسرعت توانستند موفقیت های چشمگیری بدست بیاورند.

52310

کد N1780073