در گفتگو با مهر اعلام شد:

منصور غلامی وزیر علوم می شود؟ | پیشنهاد تصدی وزارت علوم به رئیس دانشگاه بوعلی همدان

اجتماعی

رئیس دانشگاه بوعلی سینای همدان گفت: برای تصدی پست وزارت علوم به من پیشنهاد شده و تا اوایل هفته آینده برنامه خود را ارایه خواهم داد.

منصور غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اینکه آیا دولت پیشنهاد تصدی مسئولیت وزارت علوم را وی ارائه داده است یا خیر گفت: بله برای تصدی پست وزارت علوم به من پیشنهاد داده شده است.

رئیس دانشگاه بوعلی سینای همدان درباره اینکه آیا دولت از وی برنامه نیز درخواست کرده افزود: بله دولت از من برنامه نیز خواسته و برنامه خود را تا اوایل هفته آینده ارایه خواهم داد.

کد N1779843