یادداشت ظریف برای حافظ

کتاب و اندیشه,محمدجواد ظریف,روز حافظ,حافظ شیرازی

محمدجواد ظریف، روزلسان الغیب حافظ شیرازی را گرامی داشت.

به گزارش ایلنا، وزیر امور خارجه کشورمان، صبح روز پنجشنبه با انتشار بخشی از صحبت‌های حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل در مورد شعرای برجسته ایرانی ازجمله مولوی، سعدی و حافظ، روز حافظ را گرامی داشت.

متن این مطلب به شرح زیر است: سفیران ما، شاعران و عارفان و حکیمان‌مان هستند. ما با مولوی تا این سوی اقیانوس اطلس را درنوردیده ایم. ما با سعدی در دل آسیا نفوذ کرده ایم. ما با حافظ جهان را فتح کرده‌ایم؛ پس چه نیازی دیگر، به فتح جدید داریم؟" (از سخنرانی ریاست محترم جمهوری در مجمع عمومی ملل متحد)

20 مهر، روز بزرگداشت لسان الغیب حافظ شیرازی گرامی باد.

 

کد N1778037