گل ایران به روسیه | فیلم گل سردار آزمون به روسیه

گل ایران به روسیه, گل سردار آزمون, گل سردار آزمون به روسیه, خلاصه ایران روسیه, فیلم ایران روسیه, فیلم گل ایران به روسیه, فیلم گل سردار آزمون به روسیه, ایران روسیه, فیلم ایران روسیه, فیلم گل سردار به روسیه, گل سردار, گل سردار آزمون, گل اول ایران روسیه, نتیجه ایران روسیه,

گل ایران به روسیه | فیلم گل سردار آزمون به روسیه || سردار آزمون مهاجم تیم ملی ایران توانست با دریافت پاس گل مهدی طارمی دروازه تیم روسیه را باز کند. فیلم گل اول ایران در بازی ایران - روسیه را در ادامه ببینید...

گل ایران به روسیه | فیلم گل سردار آزمون به روسیه گل ایران به روسیه | فیلم گل سردار آزمون به روسیه || سردار آزمون مهاجم تیم ملی ایران توانست با دریافت پاس گل مهدی طارمی دروازه تیم روسیه را باز کند. فیلم گل اول ایران در بازی ایران - روسیه را در ادامه ببینید...

روسیه 0 ایران 1(دقیقه 58، سردار آزمون): حرکت زیبای طارمی و گذر او از مدافع مستقیم خود با پاس به موقع و فوق العاده او ادامه یافت و فرصت ایده آلی برای سردار آزمون به وجود آمد و او نیز در فاصله چند قدمی دروازه، اولین بازی را به ثمر رساند.
کد N1777411