الحیاة: بغداد، اربیل را درباره گذرگاه‌های مرزی در برابر دو گزینه قرار می‌دهد

ایسنا نوشت: روزنامه الحیاة عربستان دو راهکاری که بغداد درباره گذرگاه‌های مرزی جلو پای اربیل قرار می‌دهد، فاش کرد.

 روزنامه فرامنطقه‌ای مدعی شد: براساس اطلاعات دریافت شده، دولت عراق به در اختیار گرفتن گذرگاه‌های مرزی با ترکیه و ایران از جمله گذرگاه‌های تحت سیطره کردها با کمک این دو کشور متوسل خواهد شد.

این روزنامه نوشت: دولت عراق، اربیل را که بیش از ۲۵ سال است که کنترل این گذرگاه‌ها را در دست دارد در مقابل دو گزینه قرار می‌دهد: آغاز روند تجارت با اقلیم کردستان از طریق دولت مرکزی یا ممانعت از ورود کالاها. فرودگاه‌های سلیمانیه و اربیل نیز مشمول این دو راهکار هستند.

دولت عراق روز یکشنبه از اقلیم کردستان خواسته بود تمامی گذرگاه‌های مرزی از جمله فرودگاه‌ها را به دولت مرکزی تحویل دهد.

این اقدام در واکنش به همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق صورت می‌گیرد.

همه پرسی استقلال این اقلیم روز دوشنبه برگزار شد و نتایج اولیه نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد به آن رأی آری داده‌اند.

52310

کد N1771784