دیلی تلگراف: ذخایر نفت کردستان عراق، به دست یک خاندان می‌افتد

ایرنا نوشت: روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف نوشت: همه پرسی، موجب می شود که منابع نفتی کردستان عراق همانطور که در مورد آل سعود در عربستان می بینیم به دست یک خاندان بیفتد.

دیلی تلگراف در شماره روز سه شنبه خود در مقاله ای تحت عنوان 'کردها در یک قدمی جدایی همچنان در هراس هستند'، به قلم 'جوزی انسور' نوشت: همه پرسی می تواند اهرم فشاری بر دولت مرکزی بغداد باشد ویا کردستان را به چیزی شبیه به عربستان تبدیل کند که مدتهاست یک خاندان بر منابع نفتی آن چنگ انداخته اند.

وی افزود: برخی عقیده دارند که دولت کردستان عراق نتایج همه پرسی را به عنوان برگ برنده ای در مذاکره با بغداد بکار خواهد گرفت وبرخی دیگر می گویند که آنها (خانواده بارزانی)، کردستان عراق را به عربستان دیگری تبدیل می کنند و خود همانند آل سعود به تنهایی ذخایر نفت کردستان را تصرف خواهند کرد.

با وجود مخالفت های بین المللی، منطقه ای و دولت مرکزی عراق و مغایرت آشکار با قوانین بین المللی، همه پرسی جدایی کردستان عراق روز دوشنبه سوم مهر 96 در مناطقی از شمال عراق ( استان های اربیل، سلیمانیه ،دهوک و مناطق مورد نزاع از جمله کرکوک و خانقین) برگزار شد.

52310

کد N1771783