مصرف دخانیات در زنان رو به افزایش است

دخانیات,وزارت بهداشت و درمان,سلامت,دکتر ایرج حریرچی,سیگار

همشهری آنلاین: سخنگوی وزارت بهداشت گفت: مصرف دخانیات در زنان رو به افزایش است.

به گزارش همشهري آنلاين، دکتر ایرج حریرچی گفت: آمار مصرف سیگار در دختران نوجوان از کمتر از یک درصد به ۲.۱ درصد رسیده است و اين درحالي است كه این آمار در پسران از ۵.۱ به ۴.۸ کاهش پیدا کرده است.

او افزود: در حال حاضر ۶.۶ دختران ۱۳ تا ۱۵ ساله سابقه مصرف قلیان دارند که این رقم در پسران ۱۱.۱ درصد اعلام شده است.

به گفته حريرچي، در پنج سال گذشته آمار مصرف دخانیات در ایران از ۱۴.۹ به ۱۴.۱۳ رسیده است. مصرف روزانه سیگار در شش سال گذشته از ۱۰.۹ به ۱۰.۱ کاهش پیدا کرده است، اما مصرف قلیان در حال افزایش است.

  • هشدار نسبت به آمار بالاي مرگ و ميردر مصرف كنندگان مواد دخاني

معاون وزير بهداشت، نسبت به آمار بالای مرگ و میر در مصرف کنندگان مواد دخانی هم هشدار داد و گفت: سالیانه ۵۰ هزار مورد مرگ ناشی از مصرف دخانیات در ایران اتفاق می‌افتد.

به گفته حريرچي، ۵۰۰ هزار مورد بستری در سال هم به دلیل عوارض ناشی از دخانیات است.از ۷۹ میلیون نفر، هشت میلیون نفر به نوعی مصرف کننده مواد دخانی محسوب می‌شوند؛ یعنی ۱۴.۱۳ درصد از مردم مصرف کننده سیگار، قلیان، پیپ و سایر مواد دخانی هستند.

  • مصرف بالاي دخانيات در روستاها

او گفت:مصرف دخانیات در روستاها ۱۵.۴۴ درصد و در شهرها ۱۷.۶۲ درصد گزارش شده است که نشان دهنده مصرف بالای دخانیات در روستاها است.

  • درباره اعتراض رادیولوژیست‌ها و آنکولوژیست‌ها

سخنگوی وزارت بهداشت درباره اعتراض پزشکان رادیولوژیست و خون و آنکولوژی به وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر در تمام بیمارستان‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی خدمات طبق روال انجام می‌شود. قرار است در مورد تعرفه‌ها با ترجمه کتاب کالیفرنیا اقداماتی انجام شود. کتاب تعرفه‌ها می‌تواند به صورت کامل اجرا شود اما بیمه‌ها در تامین هزینه‌ها مشکل داشتند.

  • ارجاع نامه متخصصان بیهوشی به معاون اول رییس جمهور

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: نامه پزشکان بیهوشی به معاون اول رئیس جمهور ارجاع شده است.