پایان رأی‌گیری در همه‌پرسی استقلال کردستان عراق

بی‌بی‌سی نوشت: مقامات برگزار کننده همه پرسی اعلام کردند که تا ساعت ۵ به وقت محلی (دو ساعت پیش از پایان رای گیری) میزان مشارکت ۷۶ درصد بوده است.

52311

کد N1771317