دستیار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور حقوق شهروندی منصوب شد

دولت,حقوق شهروندی

با حکم آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری، دستیار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور حقوق شهروندی منصوب شد.

به گزارش ایلنا، با حکم آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری، اکبری نوری به عنوان دستیار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور حقوق شهروندی منصوب شد.

 

کد N1771182