توئیت تازۀ ظریف در واکنش به فرمان تازۀ ترامپ/عکس

کد N1770922