سلیمانی: ممکن است کردهای اقلیم کردستان عراق حسرت بخورند

کد N1770921