شکست حزب حاکم فرانسه در انتخابات مجلس سنا

واحد مرکزی خبر نوشت: حزب جمهوری به پیش امانوئل مکرون رییس جمهور فرانسه در انتخابات مجلس سنا شکست خورد.

با اعلام نتایج اولیه انتخابات مجلس سنا در فرانسه آمارها از شکست حزب «جمهوری به پیش» امانوئل مکرون رییس جمهور این کشور حکایت دارد.
بر اساس نتایج اعلام شده حزب جمهوری خواه همچنان اکثریت مجلس سنا را در اختیار دارد. حزب حاکم جمهوری به پیش با 20 کرسی حرفی برای گفتن ندارد. حزب سوسیالیست دارای 58 کرسی و حزب جبهه ملی با 2 کرسی ناکامی انتخابات گذشته را تکرار کرده است. جرارد لارشه هم دوباره از حوزه خودش پیروز شد و ریاست مجلس جدید را به احتمال زیاد برعهده خواهد گرفت.
کارشناسان سیاسی در فرانسه و اروپا شکست حزب مکرون را در انتخابات سنا مثبت ارزیابی می کنند چرا که او از این پس همه ارکان قدرت را در اختیار نخواهد داشت.

52311

کد N1770788