ارتقای هتلینگ درمان تأمین اجتماعی باعث تحول در خدمت‌رسانی شد

روابط کار,کارگران و سازمان تامین اجتماعی

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی گفت: اجرای برنامه ارتقای هتلینگ مراکز درمانی متعلق به این سازمان منجر به ایجاد تحول اساسی در خدمت‌رسانی به بیماران شده است.

به گزارش ایلنا، معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه اجرای برنامه ارتقای هتلینگ منجر به ایجاد تحول اساسی در خدمت رسانی به بیماران شده است، گفت: این برنامه مطابق با برنامه زمان بندی شده و براساس استانداردهای بسیار مطلوب و مطابق با معیارهای علمی به اجرا درآمده است.

مهدی درخشان اظهار داشت: در آغاز کار تمامی معیارها و برنامه های مورد نظر برای اجرای این پروژه به صورت یک کتاب  شامل کلیه استانداردها و دستورالعمل اجرایی تدوین شد و پروژه ارتقاء هتلینگ کاملا مطابق با این برنامه به اجرا درآمد و در تمامی بیمارستان های تأمین اجتماعی شاهد اجرای موفق و بدون ایراد این پروژه هستیم. همچنین کتاب نگهداشت برنامه هتلینگ نیز در ٤٨٠ صفحه تهیه و در اختیار بیمارستانها قرار داده شده است که گام اساسی در آموزش کارکنان خواهد داشت.

وی ادامه داد: برنامه ارتقای هتلینگ در سال ٩٤ در ٢٢ مرکز آغاز و در سال ٩٥  در ٤٧ بیمارستان آغاز شده است. این برنامه تا پایان سال جاری در تمامی بیمارستان های تأمین اجتماعی به طور کامل به اتمام خواهد رسید.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی به نوسازی و بازسازی تجهیزات پزشکی در سال ١٣٩٥ اشاره کرد و گفت: در سال ١٣٩٥ چهار دستگاه ام. آر.آی راه‌اندازی شده، در مجموع در چهار ساله دولت یازدهم ٢٠ دستگاه سی تی اسکن و هشت دستگاه ام. آر .آی نصب شده است.

درخشان با بیان اینکه جایگزینی آمبولانس‌های فرسوده از دیگر برنامه های مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی است، گفت: در سه سال گذشته ٢٠٠ آمبولانس خریداری کردیم که معادل ٢٠ سال قبل از آن است و مراکز را بی‌نیاز کرد؛ به طوری که امسال اعلام نیازی از سوی مراکز درمانی برای آمبولانس‌ها نداشتیم.

کد N1770499