تجاوز وحشیانه به دختر دانش آموز | متهمان یک دختر و دو پسر هستند

تجاوز, تجاوز جنسی, تجاوز به دختر, تجاوز به دختر جوان, تجاوز وحشیانه, نعرض به دختر, تعرض به دختر جوان, تجاوز به نوجوان, نعرض به نوجوان, تعرض به دختر نوجوان, آزار و اذیت جنسی, آزار جنسی دختر جوان, تجاوز به دختر دانش آموز, تجاوز به دختر نوجوان مدرسه

یک دختر و دو پسر متهم هستند که دختر همکلاسی خود را در نقشه‌ای هولناک، شبانه در خیابان ربوده و در آپارتمانی مورد آزار و اذیت وتجاوز وحشیانه قرار داده‌اند.

ایران نوشت: دختر و پسر جوان درحالی به اتهام ربودن و آزار و اذیت یکی از همکلاسی‌هایشان دستگیر و زندانی شدند که همدست‌شان نیز تحت تعقیب قرار دارد.

به گزارش پلیس ایالت «مریلند» امریکا، متهمان که یک دختر و دو پسر هستند متهم هستند دختر همکلاسی خود را در نقشه‌ای هولناک، شبانه در خیابان ربوده و در آپارتمانی مورد آزار و اذیت وتجاوز وحشیانه قرار داده‌اند. پلیس در حالی که همچنان در جست و جوی یکی از تبهکاران است، از بیان هویت قربانی ماجرا خودداری کرده است. سن متهمان نیز 17 تا 19 سال اعلام شده است.کد N1770182