رحمانی‌فضلی رئیس کمیسیون سیاسی – دفاعی دولت شد

دولت,رحمانی فضلی

وزیر کشور در اولین جلسه کمیسیون «سیاسی، دفاعی» در دولت دوازدهم در جریان برگزاری انتخابات داخلی با حداکثر آرا به عنوان ریاست این کمیسیون به مدت ٤ سال انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در اولین جلسه کمیسیون «سیاسی، دفاعی» در دولت دوازدهم در جریان برگزاری انتخابات داخلی با حداکثر آرا به عنوان ریاست این کمیسیون به مدت ٤ سال انتخاب شد.

اعضای کمیسیون سیاسی دفاعی دولت را وزرای کشور، امور خارجه، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کار و امور اجتماعی، اطلاعات و رئیس سازمان صدا و سیما و همچنین معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل می دهند.

از جمله وظایف این کمیسیون دائمی دولت نیز می توان به اختیار تصویب تأسیس هر نوع شرکت، دفتر، شعبه و نمایندگی توسط وزارتخانه ها، موسسه ها، شرکت های دولتی، بانکها و نهادهای عمومی غیر دولتی، ساماندهی امور مربوط به اتباع بیگانه، اجازه استملاک برای محل استقرار سفارتخانه یا کنسولگری یا موسسات وابسته به سفارت، برقراری یا لغو روادید با کشورها و ... اشاره کرد.

 

رحمانی فضلی در دولت یازدهم هم ریاست این کمیسیون را به مدت ۴ سال برعهده داشت.

کد N1770090