گفته‌ها

میرزا حسن رشدیه (پدر آموزش‌وپرورش نوین در ایران) به مصر سفر کرد و در روش مدارس رشدیه و اعدادیه آنجا نیز مطالعاتی به عمل آورد و ظاهرا اصول ...

میرزا حسن رشدیه (پدر آموزش‌وپرورش نوین در ایران) به مصر سفر کرد و در روش مدارس رشدیه و اعدادیه آنجا نیز مطالعاتی به عمل آورد و ظاهرا اصول تدریس مصریان را نیز مانند ایران مغشوش یافت. اما درنگ او در استانبول کارساز شد و در آنجا به طرح نقشه‌هایی برای تعلیم و تربیت نوآموزان پرداخت.

 

- علی‌نژاد، سیروس، زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی میرزا حسن رشدیه، تهران: انجمن مفاخر، ص۷۰

کد N1769668